Lipa przy Mogile (Białowieski Park Narodowy)

Zdjęcie zrobione, gdy lipa nie była jeszcze martwa (ok.2000r.) zdjęcie:Jeroen Philippona - Holandia
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda