Lipa przy Mogile (Białowieski Park Narodowy)

Zdjęcie zrobione, gdy lipa nie była jeszcze martwa (ok.2000r.) zdjęcie:Jeroen Philippona - Holandia
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak