Dąb Bartny (Białowieski Park Narodowy)

Wycieczka pod "Dębem Barntym" (lata 70-te) (zdjęcie: J.M.Hereźniak -"Zielone grądy i czarne bory Białowieży")
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak