Pomnik żubra (Zwierzyniec)

Pomnik żubra ustawiony na pamiątkę polowania cara Aleksandra II w 1862 roku w Zwierzyncu (pocz. XX wieku)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda