Pomnik żubra (Zwierzyniec)

Oficerowie carscy pod pomnikiem żubra w Zwierzyńcu (pocz. XXw.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda