Zwierzyniec (Puszcza Białowieska)

Żeliwny pomnik żubra naturalnej wielkości na postumencie, który upamiętniał polowanie cara Aleksandra II w 1860 roku wystawiony w 1862r. (koniec XIX w. lub pocz. XX w.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak