Pomnik żubra (Zwierzyniec)

Żubr ze Zwierzyńca w 1928 roku trafił do Spały, gdzie stoi do dziś (Spała, pocz. XXIw.)
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda