Pomnik żubra (Zwierzyniec)

Żubr ze Zwierzyńca w 1928 roku trafił do Spały, gdzie stoi do dziś (Spała, pocz. XXIw.)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak