Towarzystwo Ochrony Krajobrazu (TOK) ( Hajnówka)

Pani Ewa Moroz-Keczyńska - były prezes Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, obecnie kustosz Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego
Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda