Szurkowska Olga z d. Rusko

"Dzieje białowieskiej rodziny" (Białowieża 2001)
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak