Bułak-Bałachowicz Józef, gen. (1894-1923)

Grób Józefa Bułak-Bałachowicza na cmentarzu w Białowieży (Stan z 9 marca 2007 r.). Fot. Małgorzata Karczewska
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak