Wołkowycki Jan (1895-1958)

Jan Wołkowycki z wnukiem Jerzym Szczerbą
Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak