Cmentarz w Białowieży – Piotr Bajko, Andrzej Buszko


 

 Przednia strona okładki

 Książka pt. „Cmentarz w Białowieży” Piotra Bajko i Andrzeja Buszko jest pierwszym obszernniejszym opracowaniem o białowieskiej nekropolii, na której najstarsza zachowana mogiła pochodzi z 1861 roku. Opuściła drukarnię białostockiego Orthdruku 15 czerwca 2023 roku. Jej wydawcą jest Parafia Prawosławna św. Mikołaja Cudotwórcy w Białowieży, która administruje cmentarzem. Pomoc finansową w wydaniu książki okazał Andrzej Józef Nowak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz nadleśnictwa: Białowieża, Hajnówka i Browsk.

 Książka składa się z następujących rozdziałów:

1) Krótka historia cmentarza;

2) Inne pochowki na Polanie Białowieskiej;

3) Wykaz zmarłych pochowanych na cmentarzu (1861-2022);

4) Noty biograficzne wybranych osób pochowanych na cmentarzu.

 Największym zainteresowaniem u czytelników cieszy się wykaz osób pochowanych na cmentarzu. Autorzy zdołali odczytać z tabliczek nagrobnych informacje o około 3 tysiącach pogrzebanych zmarłych. Niestety, około pół tysiąca mogił nie posiada już żadnego oznaczenia, a nagrobki na nich są w większym lub mniejszym stopniu zniszczone. Z czasem na ich miejscu będą dokonywane kolejne pochówki.

 W związku z tym, że na cmentarzu, szczególnie zaś w jego starszej części nie ma zachowanych regularnych rzędów grobów ani żadnej ich numeracji, autorzy nie byli w stanie dokładnie określić miejsca pochówku każdego ze zmarłych. W celu ułatwienia odszukania grobu, podzielili cmentarz na cztery części (północno-zachodnią, północno-wschodnią, południowo-zachodnią i południowo-wschodnią) i w wykazie przy nazwisku zmarłego podali, w której części dany grób się znajduje. Ogranicza to penetrację cmentarza do jego jednej czwartej części.

 Ważnym jest też ostatni rozdział, w którym podano noty biograficzne wybranych dziewięćdziesięciu dwóch osób pochowanych na cmentarzu. Są to osoby, które w różny sposób zaznaczyły swą obecność w życiu miejscowości.

 Książka liczy 171 stron. Jest bogato ilustrowana zdjęciami barwnymi i czarno-białymi. Posiada twardą oprawę. 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda