Korch Sergiusz, proboszcz Parafii Prawosławnej św. Mikołaja (Białowieża)


ks. Sergiusz Korch - długoletni proboszcz parafii białowieskiej
HASŁO POWIĄZANE

Urodził się 16 maja 1950 roku w Witowie gm. Dubicze Cerkiewne.

   W 1968 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, a w 1973 Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie z tytułem magistra teologii. Następnie wykładał w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej.

    W październiku 1978 roku wstąpił w związek małżeński z Olgą Wasiluk. 25 VI 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk metropolity Bazylego. 9 lipca został oddelegowany do pracy w parafii prawosławnej w Białowieży , a dekretem z dnia 6 IX 1979 został mianowany proboszczem białowieskiej parafii . W 1986 roku ks. S. Korcha podniesiono do godności protojereja.

    W 1990 roku św. Synod Biskupów nagrodził go palicą, a w 1992 roku krzyżem z ozdobami. Dnia 30 IV 1996 został mianowany Zastępcą Dziekana Okręgu Hajnowskiego. W 1998 roku ks. Korcha powołano na stanowisko wizytatora religii prawosławnej w szkołach diecezji warszawsko-bielskiej, które pełnił do 2005 roku. Od marca 2004 roku, ks. S. Korch jest również wykładowcą w Studium Psalmistów i Dyrygentów w Hajnówce.

   26 lipca 2009 proboszcz parafii białowieskiej obchodził jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich. Wielkim hobby ks. Korcha jest pszczelarstwo. Miód z jego pasieki zdobył już wiele nagród na lokalnych konkursach. (źródło: Strona internetowa Parafii Prawosławnej w Białowieży - http://www.bialowieza.cerkiew.pl)


 

LINKI:

Strona internetowa Parafii Parwosławnej w Białowieży

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda