Piotrowski Waldemar, wikariusz Parafii Prawosławnej św.Mikołaja (Białowieża)


Ks. Waldemar Piotrowski - wikary w Parafii Prawosławnej w Białowieży
Oficialna strona Parafii Prawosławnej w Białowieży

Urodził się 12 stycznia 1978 r. w Bielsku Podlaskim.

  Jego rodzinną parafią jest cerkiew pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Pasynkach. W tejże miejscowości uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie podjął naukę w Technikum Drzewnym w Hajnówce, które ukończył w 1998 r. Kolejnym etapem edukacji było Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, ukończone w 2001 roku w stopniu licencjata. Dnia 16 lipca tegoż roku, dekretem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, został mianowany na stanowisko dyrygenta chóru przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Drohiczynie.

   W roku 2004, w dniu święta Chrztu Pańskiego, J.E. Metropolita Sawa udzielił mu święceń diakońskich, natomiast w roku 2006, w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego- święceń kapłańskich.

  Od 18 czerwca 2006 roku, ks. Waldemar Piotrowski jest wikarym przy Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Białowieży ,   gdzie pełni również funkcję dyrygenta chóru parafialnego .(źródło: Strona internetowa Parafii Prawosławnej w Białowieży - http://www.bialowieza.cerkiew.pl)

 

 


Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak