Lipa przy Drodze Objazdowej (Białowieski Park Narodowy)


Guzowat pien lipy - widok
od północy (2007r.)
obwód pnia na wys.130cm (2009r.)
580m
wysokość drzewa 32m
wysokość kolumny pnia do pierwszej gałęzi
17-18m
całkowita wysokość kolumny pnia
23-24m
wykiełkowało XVIIIw.

Najpiękniejsza lipa drobnolistna Białowieskiego Parku Narodowego o ładnym, kolumnowym pniu wys.23-24 m (17-18m - do pierwszej gałęzi) oraz ładnej rozłożystej koronie (nieco przypominającej baldachim).

   Drzewo jest nieco pochylone na wschód, a u podstawy pień jest pokryty licznymi naroślami. Kiedyś podawano, że lipa ma 43 m wysokości - moje pomiary wskazują raczej na 31-32m. Obwód pnia na wys. piersi -580cm(2009r.) i wzrósł od lat 50-tych XX w. o ok.70cm.

   Lipa pokazana na jednym ze zdjęć w książce „Zielone grądy i czarne bory Białowieży”  (autor zdjęcia: Pana Hereźniaka) (podawany tam obwód drzewa to 538cm).

   Kondycja drzewa, jak na jego rozmiary i wiek, dobra. Wiek oceniany jest na 250-300 lat. Drzewo rośnie w pobliżu „Drogi Objazdowej” i jest dość często odwiedzane przez grupy turystyczne. (oprac.Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

 

ARTYKUŁY:

"Ale lipy" cz.I  Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 4/2008)

"Co takiego w tej lipie jest?" Marek W. Kozłowski ("Matecznik Białowieski" 4/2008)

"Drzewo wielce użyteczne – historia lipy drobnolistnej (Tilia cordata) w Puszczy Białowieskiej" Tomasz Samojlik

   

LINKI:

Strona internetowa -"Drzewa z Białowieskiego Parku Narodowego"

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak