Sosna bartna przy trasie turystycznej (Białowieski Park Narodowy)


Cześciowo rozpadnięty poteżny pień tej sosny (2007r.)
obwód pnia na wys.130cm
(z korą - lata 50-te?)
380-390cm
wysokość drzewa ok.22m
wykiełkowało XVIIw.

Najsłynniejsza sosna Puszczy Białowieskiej rosnąca niegdyś przy głównej trasie turystycznej Białowieskiego Parku Narodowego.

   Drzewo uschło na przełomie lat 50 i 60-tych XX wieku i stało martwe do 2004 roku, kiedy to runęło pod własnym ciężarem.

   W drzewie były dwie barcie - jedna pod drugą, a u postawy pnia istniał wyżar.

W książce, napisanej w latach 30-tych XX w., "Ślady dawnego bartnictwa na terenie Białowieskiego Parku Narodowego" prof.J.Karpiński wspomina o niej jako o drzewie żywym z dwiema barciami śniotowymi: "Sosna: pierśnica: 160cm, wysokość: 22m. Wierzchołek obcięty. Drzewo żyjące, całe. Pierwsza barć na wysokości 6m, druga - 10m, obie wykończone. Ciosno niewidoczne. Jest wyżar długości 1,7m. Na obciętym wierzchołku widoczna nakrywka. Otwory bartne od wschodu. Przy pierwszej barci klucze i hwozdownia w dobrym stanie. Śniotu brak, płaszka dolnym końcem wgnieciona do barci. Dodatkowe "oko" z lewej strony, w górze barci. Przy drugiej barci - kluczy, hwozdowni, śniotu i płaszki brak. Dodatkowe "oko" z lewej strony, w górze barci."

  W opisie Karpińskiego niebotycznie zawyżono obwód tego drzewa!

   Dziś można podziwiać jej okazałe truchło leżące w ładnym lesie mieszanym. Podawny obwód w pracy prof. J.Karpińskiego jest błędny. Faktycznie obwód pnia sosny wynosił: 380-390cm (czyli ok. 123cm pierśnicy)

 (oprac.Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

 

ARTYKUŁY:

"Sosny niebotyczne" cz.I Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 2/2008)

"Sosny niebotyczne" cz.II Wojciech Adamowski ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

LINK:

Strona internetowa - "Drzewa Białowieskiego Parku Narodowego"

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda