Russko Borys


 
Borys Russko urodzony
w białowieskich Podolanach, poeta
- piewca piękna regionu Puszczy Białowieskiej
Antologia poezji białowieskiej

Pułkownik WP w stanie spoczynku, poeta.

  Urodził się w Białowieży 13 września 1929 roku. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej. Wykształcenie średnie, ogólnokształcące zdobył w Hajnówce. W 1948 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej. W następnym roku przeniósł się na Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, który ukończył w 1952 roku.

  Po studiach podjął pracę w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki Ministerstwa Obrony Narodowej, skąd odszedł na emeryturę w 1978 roku. Stopień pułkownika uzyskał w 1968 roku.

   Debiutował pózno, bo dopiero w 1992 roku, na łamach prasy białostockiej. Wydał następujące tomiki wierszy: "Wołanie w Puszczy Białowieskiej" (1998), "Pełzanie po Ciszy" (1999), "Cztery pory roku" (2000), "Powiew puszczy" (2001), "Przesiewanie mgły" (2001), "Pochylony nad zródłem" (2001), "Białowieska arka" (2001), "W płatkach snu' (2002), "Wiersze dla dzieci" (2002), "Uciekające horyzonty" (2002), "Zawirowania" (2003), "Odczytywanie znaków. Sentencje i aforyzmy" (2004), "W strugach nocy" (2005), "Rozgarniam noc. Asymetria" (2005). Publikował też w kilkunastu czasopismach regionalnych i ogólnokrajowych, m.in. w miesięczniku "Sylwan", wydawanym przez Polskie Towarzystwo Leśne.

   Jego twórczość jest wysoko oceniana przez krytyków literackich; największym chyba zwolennikiem poezji białowieskiego poety jest Waldemar Smaszcz z Białegostoku, autor wstępów do wszystkich jego tomików.

   Borys Russko od 1999 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich. Mieszka na stałe w Warszawie, lecz często odwiedza rodzinną miejscowość. Jest znanym w regionie piewcą urody Puszczy Białowieskiej i zwolennikiem idei objęcia jej całkowitą ochroną. Puszczy poświęcił kilkaset wierszy.

   Na podstawie jego poezji Alina Waszkiewicz wraz z uczniami z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży przygotowała montaż poetycki pt. "Cztery pory roku", który prezentowany jest w Białowieży jako część artystyczna różnych lokalnych uroczystości.

Jest współodkrywcą (z  Piotrem Bajko  i dr. nauk med. Sergiuszem Tarasiewiczem) białowieskich miejsc mocy  - na wzgórzu w Parku Pałacowym w  Białowieży i w oddziale 495 Puszczy Białowieskiej, które stały się dzisiaj atrakcją turystyczną

   Siostra Borysa Russko, emerytowany nauczyciel i pedagog - Olga Szurkowska , także para się literaturą. Wydała m.in. tom wspomnień "Dzieje białowieskiej rodziny" i zbiorek "Paraska i inne opowiadania". Mama poety - Nadzieja Rusko (1906-2007) - była natomiast skarbnicą wiedzy o historii Białowieży, miejscowych obrzędach i zwyczajach.

   Bez przesady można rzec, że cała rodzina Russków z białowieskich Podolan - to piewcy niepowtarzalnej urody Puszczy Białowieskiej.(opr. Piotr Bajko)

 


 


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak