Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody (wydawca: Białowieski Park Narodowy)


Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody - ukazują się pod tym tytułem od 1980r.
Czasopisam i biuletyny Białowieży

Czasopismo naukowe publikujące wyniki badań naukowych prowadzonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz poruszające zagadnienia związane z funkcjonowaniem parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz ochroną ich flory, fauny i środowiska. Wydawane jest przez Białowieski Park Narodowy.

   Ukazuje się od 1980 roku jako kontynuacja biuletynu informacyjnego „Parki Narodowe”, którego ostatni, dziewiąty zeszyt ukazał się w 1974 roku. W latach 1980-1982 czasopismo ukazywało się jako rocznik, w latach 1983-1987 – półrocznik, a od 1988 roku jako kwartalnik (z tym, że ostatni zeszyt za wspomniany rok ukazał się aż w 1990 roku).

   Nakład czasopisma początkowo wynosił 800 egzemplarzy, od zeszytu 2/1983 – 1000 egz., a od 1994 roku kwartalnik ukazuje się w nakładzie 500 egz. Sporadycznie wydawane są zeszyty specjalne lub monograficzne.

   Kolejnymi redaktorami naczelnymi pisma byli: Aleksander W. Sokołowski (1980-2000), Czesław Okołów – p.o. (2001), Joanna Pijanowska (2002-2004), Simona Kossak (2005-połowa 2007). Od połowy 2007 roku funkcję tę pełni Czesław Okołów.

   Adres redakcji: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 5 (Dom Marszałkowski), 17-230 Białowieża , z dopiskiem „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”.  (oprac. Piotr Bajko)

 

 

LINKI:

Strona internetowa, na której podaje się treść kilku ostatnich numerów

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda