Laprus Elżbieta, mgr


Pani Elżbieta Laprus,  w latach 2007-2008 redaktor naczelny
"Głosu Białowieży"

Nauczyciel dyplomowany, działaczka kulturalna i społeczna, redaktor naczelny „Głosu Białowieży” w latach 2007-2008.

   Urodziła się 18 lipca 1953 roku w Białowieży. W 1972 roku ukończyła Liceum Ekonomiczne w Bielsku Podlaskim. Studiowała zaocznie na Wydziale Filologii Polskiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Dyplom magistra uzyskała w 1985 roku. W trzy lata później ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę rozpoczęła w 1974 roku w ZUS w Białymstoku. W następnym roku przeniosła się do Biura Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych w Białowieży.

   W 1978 roku zaczęła pracować w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży, początkowo na stanowisku głównej księgowej, następnie - od 1984 roku - jako nauczyciel języka polskiego.

   W 1989 roku założyła w szkole Koło Recytatorskie; jego członkowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach recytatorskich i krasomówczych organizowanych na terenie całego kraju. Przeprowadziła siedem edycji Ogólnopolskiego Turnieju Sztuki Recytatorskiej i Teatralnej „Człowiek i Przyroda”. Zorganizowała siedem konkursów literackich (w tym dwa ogólnopolskie) oraz trzy szkolne konkursy krasomówcze. Organizuje szkolne konkursy ortograficzne. Uczeń przez nią przygotowany zdobył tytuł mistrza ortograficznego woj. podlaskiego. Założyła gazetkę szkolną „Przerywnik”. Zredagowała i wydała dwie antologie twórczości literackiej uczniów. Jest współorganizatorką dorocznych koncertów ekumenicznych w Białowieży.

   W 1976 roku ukończyła kurs przewodnicki; była członkiem Zarządu Koła Przewodników PTTK w Białowieży.

   W 2002 roku została wybrana do Rady Gminy; przewodniczyła jednej z komisji Rady. Towarzystwo Kultury Teatralnej dwukrotnie nadawało jej tytuł Instruktora Roku (1992, 2003). Odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz srebrną odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”. W 2005 roku otrzymała Kordelas Leśnika Polskiego za zasługi dla leśnictwa.

    Po przejściu na emeryturę nauczycielską z dniem 1 lipca 2006 roku kontynuuje działalność społeczną. W grudniu 2006 roku założyła gazetę parafialną „Posłaniec Miłości”, która ukazywała się do maja 2007 roku. Od czerwca 2007 do grudnia 2008 roku była redaktorem naczelnym „Głosu Białowieży”. Od marca 2008 roku jest instruktorem młodzieżowego zespołu teatralnego, działającego przy Białowieskim Ośrodku Kultury.

W październiku 2008 roku założyła Chór Białowieskich Leśników.(oprac. na podst. inf. Elżbiety Laprus)


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak