Blavascunas Eunice, dr


Dr Eunice Blavascunas
  - amerykańska antropolog,
od 12 lat prowadzi badania w okolicy Puszczy Białowieskiej

Amerykańska antropolog, która od połowy lat 90. przez 12 lat prowadziła badania w okolicy Puszczy Białowieskiej.

     Od wielu lat zaangażowania w działania dla powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego i wstrzymania cięć w starych drzewostanach. Sygnatariuszka listów do polskich władz, jedna z liderek międzynarodowej akcji BISON, angażuje się w inicjatywy dla ochrony Puszczy na całym świecie. Podejmuje inicjatywy dla ratowania przyrody i godzenia tego z zachowaniem właściwego, godnego życia mieszkańców.

     Na Uniw. Kalifornijskim w Santa Cruz przygotowała pracę doktorską, której główna tematyka dotyczy regionu Puszczy Białowieskiej.(oprac. Janusz Korbel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARTYKUŁY:

"Park Narodowy jest dziedzictwem narodu"  Eunice Blavascunas (Dzikie Życie 12,1 (2005/2006)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak