Gwaj Anna (Anita), mgr


Pani Anita Gwaj - redaktor "Głosu Białowieży" w latach 2003-2004

Prawniczka, poetka, prozaik. Urodziła się 20 marca 1977 roku w Hajnówce. Rodzinnie związana z Białowieżą.

   W 2002 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę zawodową rozpoczęła w maju 1997 roku jako recepcjonistka w Domu Turysty PTTK w Białowieży. Następnie pracowała w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK oraz w kompleksie hotelowo-restauracyjnym „Dwór Soplicowo” w Białowieży.

   W latach 2002-2004 kierowała Białowieskim Ośrodkiem Kultury. W tym okresie była też redaktorem naczelnym „Głosu Białowieży". Jako poetka zadebiutowała w 1998 r. na łamach prasy lokalnej.

  W lutym 2004 roku wyjechała do Warszawy, gdzie podjęła pracę w FAMIX-ie - spółce zarządzającą i administrującą nieruchomościami. Rozpoczęła także studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Przerwała je, wyjeżdżając do Wlk. Brytanii. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda