Białowieża (Białoruskie Stowarzyszenie Literackie )


Sokrat Janowicz - poeta białoruski, członek stowarzyszenia "Białowieża"

"Białowieża" - nazwa Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego (zapoczątkowanego w 1958 r. Obecna nazwa funkcjonuje od 1990 r.), które skupiało bardzo wielu twórców, m.in. Aleś Barski, Hieorhij Wałkawycki, Jan Czykwin, Sakrat Janowicz, Wiktar Szwed, Mira Łuksza.

     W 1990 r została zainicjowana Biblioteka Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” pod redakcją Jana Czykwina (obecny prezes Stowarzyszenia). W ramach tej serii wydawniczej, do dnia dzisiejszego ukazało się ponad czterdzieści tytułów. Co ciekawe, również autorów z Republiki Białoruś, lub też znajdujących się na emigracji, tych, którzy z uwagi na specyficzną sytuację polityczną w Białorusi, mogą wyjść do czytelnika tylko po za granicami swojej Ojczyzny. (oprac. Janusz Korbel na podstawie artykułu Michała Androsiuka: http://www.bialorus.pl)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda