Gabiec Olga (Białowieża)Imię jej nosi jedna z głównych ulic Białowieży. Olga Gabiec była więziona w Polsce za kierowanie nielegalną organizacją, której celem było przyłączenie ziem do ZSRR. Została zamordowana przez Niemców podczas II wojny światowej. Była działaczką nielegalnej Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, KPZB była najbardziej wpływową i trwałą partią działającą przed wojną w środowisku białoruskim. Pozostawała w całkowitej zależności od Kominternu w Moskwie. Chociaż KPZB reprezentowała interesy Związku Radzieckiego, wśród Białorusinów miała kilka tysięcy zwolenników. Jej głównym atutem była negacja państwowości polskiej.

    Chłopi o komunistach wiedzieli tyle, iż są zwolennikami Rosji (ZSRR powszechnie był traktowany jako synonim i kontynuacja Rosji), która kulturowo, religijnie i psychologicznie bliższa była białoruskiej społeczności prawosławnej niż Polska. Prawosławnym określał się niemal każdy ateista białoruski. (Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Historia Białorusi, Związek Białoruski w RP, Katedra Kultury Białoruskiej Uniw. W Białymstoku, 2003) (oprac.: Hechłacki- Stefan Frącek, hechlacki@gmail.com)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda