Jakimiuk Stefan


Pan Stefan Jakimiuk -przez szereg lat kierownik projektu WWF "Białowieski Park Narodowy"

Od lipca 2001 kierownik projektu WWF "Białowieski Park Narodowy".

   Od dawna związany jest z ochroną przyrody, ukończył biologię w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, potem przez wiele lat był związany z Biebrzą i tam zaczął współpracować z WWF. Kiedy zaproponowano mu pracę w Białowieży zdecydował się ją podjąć. Zawsze chciał mieć związek z terenem Puszczy Białowieskiej i jej ochroną, bo tutaj są jego korzenie. Stąd pochodzą jego pradziadowie, dziadkowie i rodzice. Zawsze z tym obszarem czuł związek emocjonalny oraz potrzebę powrotu do korzeni.  Członek  Towarzystwa Ochrony Krajobrazu .

   Współautor wielu publikacji o Puszczy Białowieskiej. (oprac. Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda