Towarzystwo Ochrony Krajobrazu (TOK) ( Hajnówka)


Oficjalne logo Towarzystwa Ochrony Krajobrazu

Założone w 2003 roku stowarzyszenie, którego celem jest ochrona krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Stowarzyszenie koncentruje się głównie na regionie Puszczy Białowieskiej choć udziela się także w całym kraju i za granicą. Spotyka się co miesiąc w ostatnią środę w Hajnówce, w Centrum Promocji Regionu, dzięki nieodpłatnemu użyczeniu lokalu przez Fundację Muzyka Cerkiewna. Zrzesza kilkadziesiąt osób, głównie z okolic Puszczy.

     Stowarzyszenie zabiera głos w wielu sprawach dotyczących polityki regionalnej i jest traktowane jako opozycja do wielu ośrodków decyzyjnych. Wydaje też publikacje (także w języku białoruskim). Prezesami stowarzyszenia byli: Ewa Moroz-Keczyńska, Janusz Korbel  (obecnie). www.tok.hajnowka.com.pl; e-mail: tok4@wp.pl (oprac. Janusz Korbel)

 

 

 

 

 

 

  


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak