Pień pod Sejmem RP (Puszcza Białowieska)


"Pień pod Sejmem RP" - jedna z najbardziej spektakularnych akcji podjętych w celu  ochrony Puszczy Białowieskiej (2004r.)

Był wrzesień roku 1994 kiedy "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot", znana niezależna organizacja ekologiczna, powstała na fali rodzenia się demokracji w Polsce, przywiozła pod gmach sejmu w Warszawie pień 300-letniego dębu wyciętego w Puszczy Białowieskiej, by zwrócić uwagę opinii publicznej w kraju i za granicą oraz polityków na potrzebę powiększenia parku narodowego i lepszej ochrony całej Puszczy.

    Towarzyszyła tej akcji konferencja prasowa, z ekologami spotkali się politycy różnych opcji, przekaz medialny trafił do telewizji na całym świecie. Rok później działacze pozarządowych organizacji z 15 krajów odwiedzili Białowieżę , po czym udali się z petycją do polskiego rządu.

     Spektakularne było wówczas przypięcie się do bramy ministerstwa (w tamtym okresie jeszcze ochrony środowiska) grupy aktywistów z kilku krajów. Pień pod sejmem jest uważany za symboliczny początek trwającej do dzisiaj, z różnym nasileniem, międzynarodowej kampanii w celu objęcia całej polskiej części Puszczy parkiem narodowym.

    Połowicznym sukcesem było powiększenie powierzchni parki narodowego z 7 do 16% obszaru polskiej części puszczy. Obie akcje bardzo spopularyzowały Białowieżę, co zaowocowało m.in. liczniejszymi przyjazdami turystów ekologicznych, ale także rozwojem budownictwa hotelowego i masowej turystyki. (oprac. Janusz Korbel)

ARTYKUŁ:

"Puszcza Białowieska - ostatnia pierwotna wyspa na morzu inwestycji" - Janusz Korbel (artykuł opublikowany w niemieckiej prasie)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak