Keczyński Andrzej, mgr inż.


Pan Andrzej Keczyński - autor licznych publikacji m.in. o historii bartnictwa na terenie Puszczy Białowieskiej

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (1988). W latach 1989-1990 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Zakładzie Urządzania Lasu SGGW. Z początkiem 1991 roku podjął pracę w Białowieskim Parku Narodowym. Obecnie pracuje w Pracowni Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

      Jest autorem wielu publikacji dotyczących szaty roślinnej BPN oraz historii bartnictwa na terenie Puszczy Białowieskiej (np. artykułu "O jedną sosnę bartną mniej" - Pasieka 2005) . Spod jego piór wyszły także pozycje książkowe: "Drzewa Białowieskiego Parku Narodowego", "Atlas ubytku asymilacyjnego drzew leśnych" (Warszawa 1992) i "Drewniane cerkwie Białostocczyzny" (Białystok-Białowieża 1999), napisaną wspólnie z żoną Ewą Moroz-Keczyńską. Jest autorem licznych wystaw fotograficznych i graficznych (m.in. grafiki Leona Wyczólkowskiego i XIX-wieczna grafika przedstawiająca Puszczę Białowieską).

          Pomaga także przy tworzeniu stron internetowy "Dęby z Puszczy Białowieskiej" oraz "Drzewa Białowieskiego Parku Narodowego". Bez jego pomocy materiał zgromadzony na wspomnianych stronach były o wiele uboższy.(oprac. Tomasz Niechoda, Piotr Bajko zuberek1969@wp.pl)

 

ARTYKUŁY:  

"Grafiki Leona Wyczółkowskiego i XIX-wieczna grafika przedstawiająca Puszczę Białowieską"  A.Keczyński ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

"Ślady bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

"O jedną sosnę bartną mniej" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 5/2005)

"Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej (cz.1)" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 4/2003)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak