Krynoczka (cerkiew, miejsce kultu)Cerkiew p.w. śś Braci Machabeuszów położona
w uroczysku Miednoje
początki kultu XVIIIw.

Cerkiew p.w. śś Braci Machabeuszów położona w uroczysku Miednoje w pobliżu obszaru wojskowego magazynu materiałów wybuchowych "Nieznany Bór".

   Teren przy cerkwi otoczony jest ogrodzeniem z siatki z drutu, jednak niedaleko bramy jest w nim dziura, przez którą można się dostać do cerkwi i źródełka. Podczas nabożeństw i świąt brama jest otwarta.

    Cerkiew pochodzi z roku 1846 chociaż miejsce to ma starszą historię. W pobliżu znajduje się współcześnie wybudowana kapliczka przy studni ze świętą wodą, mającą moc uzdrawiającą, gdy przemywa się nią chore miejsca.

Krynoczka była również miejscem pierwszego cudu, jaki dotknął proroka Aleksandra Daniluka, związanego z prorokiem Ilją (Eliaszem Klimowiczem), jednego z bohaterów kultowego „Wierszalina” Włodzimierza Pawluczuka. Aleksander Daniluk opowiedział Pawluczukowi, jak to właśnie przy cerkwi w Krynoczce, w Puszczy Białowieskiej Bóg po raz pierwszy nasłał mu myśl, że kradzież jest grzechem, i od tej pory zaczęły się kolejne cuda, które zaprowadziły go do proroka Ilji w Grzybowszczyźnie. (Włodzimierz Pawluczuk, „Wierszalin – reportaż o końcu świata” antropologiczny opis mistyków okolic puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, który stał się inspiracja dla mitu Wierszalina i wielu twórców m.in. J. Grotowskiego, ludzi z kręgu teatru Gardzienice, spektaklu telewizyjnego i supraskiego teatru „Wierszalin” P.Tomaszuka).

    Miejsce kultu od ponad stu lat. (oprac. Janusz Korbel)

 

 


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda