Dyrektorzy BPN (Białowieski Park Narodowy) 

 

NAZWISKO
I IMIĘ
OKRES
ZATRUDNIENIA

 

UWAGI

 

Prof. dr Józef Paczoski

XI 1923 - 31 VII 1928

 

Inż. Jan Jerzy Karpiński

29 I 1929 - IX 1939

W Nadl. Rezerwat zatrudniony był już od 9 IX 1928 r. na bliżej nieokreślonym stanowisku

Nikołaj E. Chodźkow

18 VII 1944 - X 1944

przedstawiciel administracji radzieckiej

Dr Inż. Jan Jerzy Karpiński

24 X 1944 - 7 VIII 1951

 

Jerzy Gapanowicz

8 VIII 1951 - 28 II 1952

leśniczy, p.o. do czasu powołania nowego dyrektora

Mgr inż. August Sławik

1 III 1952 - 14 XII 1954

 

Inż. Józef Ząbek

15 XII 1954 - 31 X 1958

 

Mgr inż. Andrzej Kawecki

1 XI 1958 - 30 VI 1959

leśniczy, p.o. do czasu powołania nowego dyrektora

Inż. Jerzy Szymczak

1 VII 1959 - 31 V 1964

 

Mgr inż. Andrzej Kawecki

1 VI 1964 - 30 IX 1968

p.o. dyrektora

Mgr inż. Józef Budzyń

1 X 1968 - 31 XI 1971

 

Inż. Edmund Watoła

1 XII 1971 - 31 XII 1974

 

Mgr inż. Stefan Krukowski

1 I 1975 - 27 X 1977

 

Mgr inż. Stanisław Kujawiak

28 X 1977 - 30 VI 1990

początkowo p.o., następnie od 16 I 1978 dyrektor

Prof. dr hab. Aleksander W. Sokołowski

1 V 1990 - 31 III 1992

 

Dr inż. Czesław Okołów

1 IV 1992 - 11 I 2003

początkowo p.o., następnie od 1 VIII 1993 dyrektor

Mgr inż. Józef Popiel

13 I 2003 - 13 III 2007

początkowo p.o., następnie od 14 IV 2005 dyrektor

Mgr inż. Małgorzata Karaś

13 III 2007 -27XI 2009

początkowo p.o., następnie od 10 IX 2007 dyrektor

Mgr  inż. Aleksander Bołbot 27 XI 2009 - 30 VI 2010 p.o. dyrektora
Mgr inż. Zdzisław Szkiruć  1 VII 2010 - 20 I 2012
 
Mgr  inż. Aleksander Bołbot 20 I 2012 - 3 XII 2012  p.o. dyrektora
Dr Mirosław Stepaniuk   3 XII 2012-30 X I 2015  
Mgr inż. Aleksander Bołbot
30 XI 2015 - 17 V 2016 p.o. dyrektora
Mgr inż.  Olimpia Pabian od 17 V 2016   

 

(Oprac. Piotr Bajko)

 

 

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda