Paczkowski Władysław (1901-1951)Pożegnanie ks.Władysława Paczkowskiego (1936r.)
Proboszczowie białowieskiej parafii

 

Ksiądz katolicki, w latach 1935-1936 proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Białowieży.

   Urodził się w 1901 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1927 roku w Wilnie. Początkowo pełnił funkcję wikariusza w parafii Widze (lata 1927-1928), położonej w powiecie brasławskim, następnie w samym Brasławiu (lata 1928-1929). W 1929 roku przeniesiony został na wikarego kościoła Farnego w Białymstoku, a w 1930 roku powierzono mu taką samą funkcję w Wilnie, w którym przebywał do 1932 roku. W tym samym roku został proboszczem parafii Olkowicze (powiat wilejski), a w 1934 roku objął parafię Rohoźnica Wielka (powiat wołkowyski).

  W dniu 15 maja 1935 roku przejął, po ks. Józefie Dowgwille, parafię p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży. Posługę duszpasterską pełnił tutaj tylko rok, w związku z czym niewiele mógł zdziałać dla parafii. Z międzywojennej prasy leśnej wiemy, że w dniu 25 sierpnia 1935 roku poświęcił kilka nowych placówek na terenie Białowieży: sklep i bibliotekę „Rodziny Leśnika” oraz trzy korty Przysposobienia Wojskowego Leśników. W maju 1936 roku przekazał białowieską parafię ks. Antoniemu Skalskiemu.

  Z Białowieży trafił do parafii p.w. Św. Michała Archanioła i bł. Michała Kozala w Woropajewie (powiat postawski). Był jej administratorem. W 1938 roku przejął, po ks. Marcelu Słupińskim, parafię Gajdy w dekanacie brasławskim. W 1946 roku przejechał do Polski i pracował w parafii p.w. Świętych Kosmy i Damiana w Świątkach k. Dobrego Miasta (archidiecezja warmińska).

   Zmarł 24 lutego 1951 roku, został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Świątkach.

(Oprac. Piotr Bajko na podstawie materiałów własnych i informacji zamieszczonych na stronie: rymszany.blog.onet.pl)


 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda