Cierpik Marian Antoni (1925-2000), proboszcz parafii rzymskokatolickiej (Białowieża)Marian A. Cierpik - przez 17 lat proboszcz parafii katolickiej
w Białowieży
Proboszczowie białowieskiej parafii

Objął parafię 13 XI 1955 roku i dzięki wsparciu parafian przystąpił do bieżących remontów: ogrodzono siatką plac kościelny, plebanię, zmieniono drewniane tabernakulum na metalowe, zradiofonizowano świątyni, ułożono posadzkę w całym kościele, wykonano i zawieszono dzwon – dar nauczycielki pani Heleny Szemplińskiej.

   W dniach 12-19 1961 odbyły się I Misje Parafialne.   Zorganizował Koło Żywego Różańca.   Organizował  także dla parafian  wycieczki na Jasną Górę oraz do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego.

   28 VII 1972 roku opuścił Białowieżę a jego następcą został ks. Wincenty Grzybkowski.  

Następnie był proboszczem w Sidrze i  Kundzinie (1977-2000). 

  Zmarł 15 XII 2000 roku w szpitalu w Białystoku.

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak