Łukaszewicz Stanisław, proboszcz parafii rzymskokatolickiej (Białowieża)Objął parafię 5 VII 1992 r. W dniu 14 XI miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie obrazu św. Huberta, patrona leśników i myśliwych.

  W czerwcu 1994 r. ks. Łukaszewicz opuścił Białowieżę, a parafię objął Jerzy Buzun

 

 

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda