Waszkiewicz Aleksander, gen. bryg. (1901-1944)Generał brygady.

Urodził się 15 sierpnia 1901 roku w Białowieży.

   We wrześniu 1919 roku wstąpił do Armii Czerwonej. Ukończył z wyróżnieniem dywizyjną szkołę ciężkich karabinów maszynowych przy 27 Dywizji Piechoty w Mińsku (1920) i szkołę oficerską w Smoleńsku (1925). Rozpoczął długoletnią pracę na różnych stanowiskach dowódczych.

    Przez blisko dziewięć lat służył w 81 pp 27 DP. W maju 1934 roku objął stanowisko szefa sztabu 211 pp 71 DP. W okresie kwiecień - październik 1936 roku był wojskowym komendantem rejonowym miasta Prokopiewsk. W październiku 1936 roku powołany został do pracy w Zarządzie Kadr Ludowego Komisariatu Obrony, gdzie pracował do stycznia 1938 roku w charakterze pomocnika szefa I Oddziału. Odtąd, aż do skierowania go na front radziecko-niemiecki w styczniu 1942 roku pracował w Akademii Wojskowej im. M. Frunzego w Moskwie, zajmując się problemami szkolenia kadr dowódczych dla Armii Czerwonej. Pracę zawodową łączył ze studiami. 

Dom, w którym urodził się
gen. A Waszkiewicz (2007r.)

   W styczniu 1942 roku objął dowództwo 733 pp w 213 DP, walczącej w składzie Frontu Woroneżskiego. Za sforsowanie Dniepru i bohaterską obronę zdobytego przyczółka otrzymał tytuł Bohatera Związku Radzieckiego z wręczeniem Złotej Gwiazdy i Orderu Lenina. Po awansie do stopnia pułkownika wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy 116 DP.

   W pierwszych dniach września 1944 roku skierowany został do Wojska Polskiego na stanowisko dowódcy 5 DP. W dniu 3 listopada 1944 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady. W czasie obrony okrężnej i próby wyprowadzenia sztabu 5 DP i pododdziałów dywizyjnych z okrążenia w rejonie m. Tauer (27 kwietnia 1945) został ranny i żywcem ujęty przez Niemców. Był torturowany, oślepiony, a następnie zabity tępym narzędziem. Ciało generała odnaleziono na początku maja w lesie koło m. Wassenberg. Pochowany został w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim.

   We wrześniu 1955 roku imię gen. A. Waszkiewicza nadano Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile, a w listopadzie 1973 r. Technikum Leśnemu w Białowieży (równocześnie jego imię nadano głównej ulicy Białowieży - Stoczkowi). Obecnie obie szkoły mają już innych patronów.

    W 1976 roku nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej ukazała się książeczka Jana Lempkowskiego pt. „Generał Aleksander Waszkiewicz 1901-1945” (seria: „Bitwy Kampanie Dowódcy”). (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak