Buszko-Briggs Małgorzata, dr


Dr Małgorzata Buszko-Briggs

Biolog, przyrodnik.

   Urodziła się 4 listopada 1971 roku w Białowieży. W 1995 roku ukończyła Wydział Biologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra.

   W latach 1996-2000 pracowała na stanowisku kierownika Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży. Była także krajowym koordynatorem Projektu DANCEE „Puszcza Białowieska" (1997-2003), współpracowała ponadto z firmą COWI przy realizacji projektów w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi. W roku 2004 została ekspertem ds. różnorodności biologicznej w Jednostce Łącznikowej Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie (MCPFE), gdzie do końca 2007 roku zajmowała się negocjacjami na forum Konwencji o Różnorodnosci Biologicznej, Światowego Forum Leśnego ONZ oraz innych międzynarodowych porozumień o lasach. Od 2008 roku pracuje w Norwegii i zajmuje się polityką leśną.

   Tytuł naukowy doktora uzyskała w czerwcu 2008 roku w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Jej rozprawa doktorska, wykonana pod kierunkiem prof. Tomasza Żylicza, dotyczy wyceny funkcji pozarynkowych lasów Puszczy Białowieskiej.

   Współautorka (z Grzegorzem Okołowem) książki pt. „Płazy i gady Polski" (2002) oraz (z prof. Tomaszem Żyliczem i dr Anną Bartczak) opracowania pt. „Wycena funkcji rekreacyjnych lasów w Polsce” (2005) tudzież kilku innych pozycji. Autorka około 20 publikacji naukowych i popularnonaukowych. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak