Bajko Michał, inż. 

Michał Bajko - nauczyciel,przewodnik turystyczny i regionalista

Inżynier mechanik, nauczyciel, przewodnik turystyczny, regionalista, działacz społeczny i samorządowy.

  Urodził się 27 marca 1949 roku w Białowieży. Ukończył Wydział Mechaniczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku (1974). Pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Hajnówce (1974-1977), w SKR w Hajnówce i Narewce (1978-1979) oraz w Zakładach Maszynowych „Hamech” w Hajnówce (1979-2004). Od grudnia 2004 roku kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Niepełnosprawnych przy Parafii Prawosławnej pw. Św. Trójcy w Hajnówce.

   W 1976 roku stworzył prywatne muzeum etnograficzne, liczące około 100 cennych eksponatów. W dwa lata później z grupą przyjaciół zainicjował budowę skansenu architektury drewnianej ludności ruskiej Podlasia, udostępniając nieodpłatnie na ten cel własne grunta. Nieustępliwy obrońca kultury materialnej i duchowej regionu Puszczy Białowieskiej. Czynnie uczestniczy w życiu Cerkwi Prawosławnej.

   W latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta Hajnówka.

   W 2008 roku powrócił z Hajnówki do rodzinnego domu w Białowieży przy ul. gen. A. Waszkiewicza 91. Prowadzi tutaj kwaterę agroturystyczną. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

LINK:

Kwatera "U Michała" - kwatera agrotursytyczna prowadzona przez Pana Michała Bajko

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak