Wołkowycki Jerzy (1923-2013)


Jerzy Wołkowycki - urodzony w Białowieży poeta białoruski

Białoruski poeta, prozaik i publicysta.

Urodził się 13 marca 1923 roku w Białowieży. Swój talent literacki ujawnił będąc jeszcze uczniem szkoły powszechnej.

   W czasie II wojny światowej walczył na froncie, był też więźniem obozu hitlerowskiego. W 1947 roku rozpoczął kursy uniwersyteckie w Warszawie, po których dostał się na wstępny rok w Akademii Nauk Politycznych. Wkrótce jednak zdecydował się na studia w Związku Radzieckim. W 1954 roku ukończył elitarny Instytut Literacki im. M. Gorkiego.

  We wrześniu 1954 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz w „Gazecie Białostockiej”, następnie krótko kierował sekcją kultury w Wydziale Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tutaj otrzymał zadanie skompletowania zespołu redakcyjnego i rozpoczęcia wydawania białoruskiego tygodnika „Niwa”. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w dniu 4 marca 1956 roku. J. Wołkowycki został jego redaktorem naczelnym. Tę funkcję sprawował aż do odejścia na emeryturę w 1987 roku.

   Wniósł największy wkład w rozwój białoruskiego ruchu literackiego, skupiając wokół „Niwy” początkujących literatów i artystów malarzy pochodzenia białoruskiego. Utworzył znane i działające do dzisiaj stowarzyszenie literacko-artystyczne „Białowieża”. Redagował liczne zbiorki literackie, almanachy, kalendarze białoruskie. Kierował komisją wydawniczą Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

   Publikował pod własnym nazwiskiem i pseudonimami: Jurka Zubrycki i Sidar Makacior. Wydał zbiorek poetycki „Raznahoddzie” (1989), tom wspomnień „Wiry. Natatki redaktara”(1991), zbiór krótkich form satyrycznych i humorystyczych „Makatrazmy” (1997), książkę o tematyce białowieskiej „Biełaja wiaź” (1998), wspomnienia obozowe „U kamiennym kruzie” (2000), zbiorek opowiadań, wierszy i sentencji „Aszczepki” (2002), zbiorek poetycki „Miżczassie” (2003).

   Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

   Mieszkał w Białymstoku. Lato spędzał przeważnie w Białowieży, z żoną Wierą, w zakupionym domu przy ul. Mostowej (w tzw. Borku).Zmarł 7 kwietnia 2013 roku. Został pochowany 10 kwietnia na cmentarzu w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda