Wesołowski Tomasz, prof. dr hab.


Prof. Tomasz Wesołowski
na białowieskim szlaku

 Kierownikiem Zakładu Ekologii Ptaków na Uniw. Wrocławskim.

    Od 30 lat prowadzi badania na obszarze Puszczy Białowieskiej

i tyle samo lat zabiega o jej lepszą ochronę, domagając się na forach krajowych i międzynarodowych objęcia całej Puszczy parkiem narodowym. Jest autorem wielu naukowych opracowań wskazujących na konieczność większej ochrony Puszczy ale i apeli do polityków i gremiów międzynarodowych.

      W roku 2006 wraz z delegacją międzynarodowej grupy BISON (Bialowieza International Solidarity Network) udał się do Kancelarii Prezydenta RP domagając się powiększenia parku narodowego. Publicznie wielokrotnie zabierał w tej sprawie głos w programach telewizyjnych, radiowych i w prasie. (oprac. Janusz Korbel)

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak