Waszkiewicz Filimon (1879-1964)


Filimon Waszkiewicz
- był prawdziwą skarbnicą wiedzy
o białowieskim barnictwie 

 Ostatni bartnik białowieski.

   Urodził się 13 lipca 1879 roku w Białowieży.
 
   Zawodu uczył się od najmłodszych lat u swego dziadka Omeliana i ojca Józefa. Po likwidacji przez władze carskie bartnictwa w Puszczy Białowieskiej, prowadził razem z ojcem własną pasiekę, złożoną z uli kłodowych. W 1944 roku pasieka ta liczyła 45 kłód leżących i stojących oraz 3-4 ule warszawskie. Po śmierci swego syna Włodzimierza (zginął na froncie w 1944 roku), w którym widział kontynuatora tradycji rodzinnej, Filimon stopniowo likwidował pasiekę. Pasieka przestała istnieć około 1958 roku.
 
  Filimon utrzymywał się głównie z ponad 5-hektarowego gospodarstwa. Okazjonalnie zatrudniany był do wożenia po Puszczy własnym wozem żelaznym gości Białowieskiego Parku Narodowego.
 
  Po wojnie Filimon Waszkiewicz odtworzył dla Muzeum Parku zniszczony sprzęt bartniczy. Współpracował także z Muzeum Etnograficznym w Warszawie; wykonał dla niego niektóre elementy sprzętu bartniczego oraz karmnik dla zwierzyny wg dawnych wzorów. Całą posiadaną wiedzę o bartnictwie i życiu przyrody puszczańskiej przekazał prof. Jerzemu J. Karpińskiemu. Profesor uwiecznił jego postać w szeregu opowiadań przyrodniczych. Wykonał też serię zdjęć, na których Filimon przedstawia etapy wchodzenia na drzewo bartne przy użyciu leziwa. Zdjęcia te następnie trafiły do szeregu publikacji poświęconych bartnictwu.
 
   W połowie lat 50. filmowcy z USA nakręcili film dokumentalny o Filimonie Waszkiewiczu, który był prezentowany w kinach amerykańskich. Audycję radiową poświęconą ostatniemu bartnikowi z Białowieży zrealizowała swego czasu dla programu I Polskiego Radia Wanda Odolska. Rodzinną tradycję pszczelarską przejął wnuk Filimona - Anatol Filipczuk.
 
   Filimon Waszkiewicz zmarł 14 lutego 1964 roku, został pochowany w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko na podstawie informacji udzielonych w 2007 roku przez Świetłanę Bogdańską – wnuczkę Filimona Waszkiewicza)
 

ARTYKUŁY:  


"Ślady bartnictwa" Andrzej Keczyński ("Matecznik Białowieski" 3/2008)

"O jedną sosnę bartną mniej" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 5/2005)

"Od borków do pasiek. Historia pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej (cz.1)" Andrzej Keczyński ("Pasieka" 4/2003)

 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda