Moroz-Keczyńska Ewa Natalia, mgr


Pani Ewa Moroz-Keczyńska - antropolog kultury, kustosz Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN

Antropolog kultury, etnolog.

  Urodziła się 8 marca 1969 roku w Hajnówce.

  W 1989 roku ukończyła Liceum z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce, następnie podjęła studia w Katedrze Antropologii i Etnologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskała w 1996 roku. Ukończyła także Podyplomowe Studium Muzealnicze Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Goldsmiths College University of London (2000). W 2000 roku odbyła również staż w Imperial War Museum w Londynie.

  Pracę zawodową rozpoczęła w 1989 roku w Rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-1996 pracowała w biurze Panasonic Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Agencji Reklamowej RGB oraz Reetsma International Poland Sp. z o.o. W latach 1996-1997 była asystentką redakcji i działu reklamy w Polskim Wydawnictwie Fachowym Sp. z o.o. w Warszawie, następnie (do 1999 r.) instruktorem w Białowieskim Ośrodku Kultury. W 2001 roku kierowała hajnowską filią Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.

  W sierpniu 2003 roku została zatrudniona na stanowisku asystenta dokumentacji naukowej w Białowieskim Parku Narodowym. Następnie była specjalistą w Pracowni Naukowej BPN. Z dniem 1 lutego 2007 roku objęła stanowisko kustosza Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN w Białowieży.
 
  Prowadzi regionalne badania z zakresu nauk społecznych, specjalizując się w zagadnieniach: dystans międzyetniczny oraz sprawy mniejszości narodowych. Zajmuje się także organizowaniem wystaw fotograficznych oraz etnograficznych, prowadzi warsztaty historyczno-etnograficzne dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz studentów, uczestniczy w organizowaniu imprez i konferencji naukowych. Jest licencjonowanym przewodnikiem po regionie Puszczy Białowieskiej.

  Wspólnie z mężem, Andrzejem Keczyńskim, zorganizowała prywatny skansen w Nowoberezowie. W latach 1999-2000 była członkiem zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Kolebka”, a w latach 2002-2005 - prezesem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu.

   Jest współautorem książki „Drewniane cerkwie Białostocczyzny” (1999) i mapy turystyczno-krajoznawczej „Puszcza Białowieska i okolice” (2001). Opublikowała ok. 20 prac naukowych, ponad 20 artykułów popularnonaukowych i 6 opracowań specjalistycznych. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak