Buszko Mikołaj (1914-1995)


Mikołaj Buszko - doskonały znawca i penetrator najbardziej dzikich zakątków Puszczy Białowieskiej

Leśnik, preparator zwierzyny leśnej, myśliwy, przewodnik turystyczny PTTK. Dziadek dr Małgorzaty Buszko-Briggs – biologa, przyrodnika.

Urodził się 17 listopada 1914 roku w Białowieży.

W 1947 roku ukończył kurs dla leśniczych. Pracował w leśnictwie w okolicy Orzysza i w Białowieży. Od 1957 roku aż do przejścia na emeryturę był preparatorem i konserwatorem w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego.

Jako pierwszy zauważył pojawienie się w sierpniu 1958 roku bobrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej, na rzece Narewce (w oddz. 191). Dokonał kilku odkryć archeologicznych, opisanych w specjalistycznej literaturze. Był doskonałym znawcą i penetratorem najbardziej dzikich zakątków Puszczy Białowieskiej. Chętnie dzielił się swymi odkryciami i spostrzeżeniami z pracownikami naukowymi oraz turystami.

Jako myśliwemu, więcej satysfakcji dawało mu obserwowanie zwierzyny w jej naturalnym środowisku, niż strzelanie do niej.

Zmarł 2 września 1995 roku, pochowany w Białowieży. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak