Siemieniuk Aleksy, mgr


Pan Aleksy Siemieniuk - prawnik, poseł na Sejm RP X kadencji

Poseł na sejm RP X kadencji, prawnik, prezes gminnej spółdzielni i spółki handlowej.

   Urodził się 1 grudnia 1939 roku w Teremiskach.

   Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra prawa uzyskał w 1970 roku. W trzy lata później ukończył aplikację radcy prawnego.

   Pracę rozpoczął we wrześniu 1961 roku na stanowisku kierownika skupu i poradnictwa żywieniowego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce. W lipcu 1968 roku został wiceprezesem, a w 1972 roku - prezesem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Białowieży. Od 1997 roku jest prezesem „Hermesu” sp. z o.o. w Białowieży.

   W latach 1985-1989 był członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji, a następnie posłem na Sejm X kadencji (1989-1991). Brał aktywny udział w różnych dziedzinach pracy parlamentarnej; był członkiem Komisji Handlu i Usług, pracował także w Komisji Nadzwyczajnej. Wniósł osobisty wkład w tworzenie i ostateczną wersję prawa spółdzielczego i przekształcania spółdzielczości oraz w tworzenie prawa łowieckiego. Jego interpelacje poselskie przyczyniły się do przedłużenia okresu funkcjonowania połączenia kolejowego do Białowieży, spowodowały także osobiste zaangażowanie się ministra komunikacji i prezesa NFOŚ w sprawę rozwiązania problemu współfinansowania budowy oczyszczalni ścieków w Białowieży.

  W latach 1978-1988 był radnym Gminnej Rady Narodowej w Białowieży; początkowo pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady, a od 1984 roku do końca kadencji był jej przewodniczącym. Przyczynił się m.in. do uruchomienia linii PKS, łączącej Białowieżę i wsie puszczańskie z Hajnówką i Białymstokiem, rozbudowy Szkoły Podstawowej i Domu Kultury w Białowieży, unowocześnienia linii telefonicznej oraz położenia nawierzchni asfaltowej na niektórych ulicach oraz na drodze Budy-Białowieża.

  Jako prezes GS „SCh” rozbudował restaurację „Żubrówka” i zadbał o jej renomę w kraju, wypromował także wodę mineralną „Białowieska”.

   Ponadto był przewodniczącym Rady Nadzorczej Handlowo-Rolniczej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od 1983 roku jest prezesem Koła Łowieckiego „Puszcza” w Białowieży.

  Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda