Posłaniec Miłości (czasopismo)
Czasopismo „Posłaniec Miłości. Gazeta Parafialna” ukazywało się w okresie od grudnia 2006 do maja 2007 roku. Wydawane było przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży. Łącznie wyszło 5 numerów.

Zespół redakcyjny „Posłańca” stanowili: Elżbieta Laprus (redaktor naczelny), Bogdan Łabędzki, Barbara Szymanowska, Krzysztof Zamojski. Konsultantem merytorycznym był ksiądz proboszcz Andrzej Matel. Z pismem współpracowali: Amelia Kawecka, Helena Karwowska, Czesław Okołów, Paweł Sauć, Wojciech Szymanowski, Alina W. Waszkiewicz.

Decyzję o zaprzestaniu wydawania „Posłańca” podjął ks. proboszcz A. Matel.

Czasopismo ukazywało się w nakładzie 250 egzemplarzy. (oprac. Piotr Bajko)

 

HASŁA POWIĄZANE:

Czasopisma i biuletyny (Białowieża)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda