Dialog dla Puszczy Białowieskiej (biuletyn)


"Dialog dla Puszczy Białowieskiej" ukazywał się
w latach 1998-1999
Czasopisma i biuletyny (Białowieża)

Biuletyn „Dialog dla Puszczy Białowieskiej” ukazywał się w latach 1998-1999. Wydawany był w ramach programu prowadzonego przez Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią, mające swą siedzibę w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 (lok. 18). Łącznie wyszło 7 numerów biuletynu.

  „Dialog” stawiał sobie za cel „rzetelną wymianę informacji i poglądów pomiędzy mieszkańcami Puszczy, samorządami, różnymi grupami zawodowymi, organizacjami społecznymi i administracją państwową”. Biuletyn podejmował „próbę prezentacji różnych poglądów na sprawę ochrony Puszczy i korzystania z dóbr Puszczy”.

  „Dialog” redagowany był przez zespół w składzie: Marta Kaczyńska, Jadwiga Sienkiewicz, Małgorzata Buszko. Z biuletynem współpracowali: Maciej Bańka, Edward T. Idle, Wojciech Jastrzębski, Simona Kossak, Sabina Nowak, Czesław Okołów, Olimpia Pabian, Zbyszko Pisarski.

  Wysokości nakładu biuletynu nie podawano. (oprac. Piotr Bajko)

 

 

 

 

 


Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak