Aniszewska Helena (z d. Kozak) (1927-2013)


Helena Aniszewska - poetka urodzona w Białowieży

Działaczka społeczna, prozaiczka i poetka tworząca w języku białoruskim i polskim.

Urodziła się 4 maja 1927 roku w Białowieży.

   W 1946 roku wyjechała za nauką i pracą do Białegostoku, tutaj działała aktywnie w ruchu młodzieżowym. W 1953 roku przeniosła się do Warszawy, gdzie do emerytury pracowała jako urzędniczka w  Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

   Debiutowała w 1983 roku na łamach  tygodnika „Niwa”. W 1998 roku ukazał się jej polsko-białoruski zbiorek opowiadań i wierszy pt. "Smak życia", a w 2009 roku zbiór białoruskich opowiadań, esejów,wspomnień i wierszy pt. "Szczadrucha". Pojedyncze utwory znalazły się także w trzech zbiorkach wydanych w Polsce oraz w antologii „Biełaruskija piśmienniki Polszczy. Druhaja pałowa XX stahoddzia”, wydanej w 2000 roku na Białorusi.

   Była członkinią Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża” w Białymstoku, Zarządu Oddziału Warszawskiego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz Klubu Poetyckiego Kobiet w Warszawie.

   Mieszkała na stałe w Warszawie, lecz często odwiedzała swą rodzinną miejscowość, żywo interesując się jej problemami.

   Zmarła 17 stycznia 2013 roku w Warszawie.(oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak