Hedemann Otton (1887-1937)


Otton Hedemann - autor słynnego opracowania  "Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej"

Autor słynnego opracowania „Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)”, Warszawa 1939.

    Otton Hedemann był synem Magnusa Jana, inżyniera przybyłego z Danii do prowadzenia robót melioracyjnych na Polesiu i Jadwigi z Andrzejewskich. Urodził się 29. IV. 1887 na Mińszczyźnie. W Kijowie ukończył studia humanistyczne. Po utracie majątku pod Homlem w wyniku wojny i rewolucji sowieckiej przeniósł się do Polski gdzie pracował jako nauczyciel historii. Będąc z zamiłowania historykiem zajął się badaniami nad dziejami Polski północno-wschodniej. Od 1922 roku był nauczycielem w gimnazjum brasławskim. Wydał w 1930 roku „Historię powiatu brasławskiego” i inne prace z historii Brasławszczyzny. Jest to i dziś bezcenne źródło informacji o losach tej ziemi. Napisał też monografię powiatu dziśnieńskiego, „Głębokie – szkic dziejów”, a później „Dawne puszcze i wody” – z historii polskiego leśnictwa. Jak sam pisał w liście, badania źródłowe nad Puszczą Białowieską podjął kierowany osobistymi zamiłowaniami do przyrody i leśnictwa.

      Historię Puszczy Białowieskiej Hedemann pisał na zlecenie Instytutu Badawczego Lasów Państwowych. Kiedy praca była na ukończeniu, autor zmarł w roku 1937 i praca została dokończona pod kierunkiem Wiktora Hartmana. Dzisiaj dzieło Hedemanna jest podstawowym materiałem źródłowym na temat historii Puszczy Białowieskiej, znajdziemy tam historię kolonizacji, stan osadnictwa w różnych okresach, zmieniające się granice, opisy uroczysk i rzek, historie wchodów, opis zniszczeń z czasu najazdu szwedzkiego, rozmieszczenia osiedli w Puszczy a także kilka dołączonych map historycznych. Autor korzystał z wielkiej ilości źródeł, które są skrzętnie wymienione w opracowaniu. W roku 2004 ukazał się starannie wydany w Białymstoku przez agencję „Benkowski” reprint pracy Hedemanna.(oprac. Janusz Korbel)

LINK:

„Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)”, Warszawa 1939 (pełna wersja w formacie pdf - 65MB)

 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak