Lesza (biuletyn ekologiczny)


"Lesza" - biuletyn poświęcony filozofii głębokiej ekologii, ukazywał się w latach 2001-2002

Biuletyn poświęcony   filozofii głębokiej ekologii i ochronie dzikiej przyrody – w tym naturalnie także ochronie   Puszczy Białowieskiej.

   Ukazał się w kilku numerach na przestrzeni 2001 i 2002 roku. Jego redaktorami i wydawcami byli Janusz Korbel i Dariusz Liszewski. Nakład biuletynu wynosił 100 egzemplarzy.

Niejako jego kontynuacją jest istniejąca do dziś strona internetowa, której nazwa nawiązuje do nazwy biuletynu – „Lesza dla Puszczy” (oprac.Tomasz Niechoda, zuberek1969@wp.pl)

 

 

 

 

 

 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak