Kozak Mikołaj, dr


Dr Mikołaj Kozak

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, działacz młodzieżowy i partyjny. Brat literatki Heleny Aniszewskiej.

  Urodził się 13 sierpnia 1936 roku w Białowieży. W 1955 roku ukończył Liceum Ogólnokształcącego w Hajnówce. Studiował na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie (uk. 1966) oraz na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (uk. 1971). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w WSNS w 1976 roku.

   W latach 1959-1960 pracował  na stanowisku kierownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hajnówce. Pełnił też funkcję powiatowego radnego (1960-1963). W latach 1967-1971 był przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Białymstoku.

  Od 1971 roku pracował w szkolnictwie wyższym. Początkowo w WSNS w Warszawie, a od sierpnia 1974 roku w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1980-1981 był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Filii UW w Białymstoku.

   Od 1981 do 1989 roku pełnił funkcje z wyboru - początkowo I Sekretarza KM PZPR, a następnie Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białymstoku. W latach 1969-1973 i 1984-1990 był radnym WRN w Białymstoku. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego WRN i przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Państwowych i Regionalnych. Nauczycielem akademickim pozostawał do 1990 roku, kiedy to ze względu na stan zdrowia odszedł z pracy zawodowej.

  Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1968), Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Krzyżami - Kawalerskim (1977) i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Odznakami - Honorową, Srebrną i Złotą „Zasłużony Białostocczyźnie” (1971, 1974 i 1980). Mieszka w Białymstoku. (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda