Dzikie Życie (magazyn ekologiczny)


 
"Dzikie Życie" od wielu lat poświęca dużo miejsca Puszczy Białowieskiej

Pierwszy polski niezależny magazyn ekologiczny po odzyskaniu niepodległości w roku 1989 o zasięgu ogólnokrajowym, wydawany od roku 1994 do dzisiaj.

    Pismo wydaje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Jest poświęcone obronie dzikiej przyrody i odwołuje się do filozofii ekologii głębokiej (nurtu filozofii przyrodniczej reprezentowanego przez profesorów: Arne Naessa, Billa Devalla, Michaela Tobiasa, Warwicka Foxa, Erazima Kohaka i in.).

   Od pierwszego numeru, gdzie na okładce pojawiło się zdjęcie wyciętego kilkusetletniego dębu z Puszczy, pismo bardzo dużo miejsca poświęca Puszczy Białowieskiej i towarzyszyło kampanii dla jej ochrony. W roku 1994 ukazało się jedyne jak dotąd anglojęzyczne wydanie pod tytułem „Wild Nature” – w całości poświęcone Puszczy Białowieskiej. (oprac.Janusz Korbel)

 

 

 

 

 

 

LINK:

Oficjalna strona magazynu "Dzikie Życie"

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda