Mukanowski Władysław (1930-2007) 

Władysław Mukanowski - zasłużony działacz turystyczny
i społeczny
Wieloletni, zasłużony nauczyciel w Szkole Podstawowej oraz kierownik Szkolnego Schroniska Wycieczkowego w Białowieży, także przewodnik oraz działacz turystyczny i społeczny.
 
  Urodził się 16 lipca 1930 roku w Żardelach (obecnie na Litwie).
 
  W 1932 roku wraz z rodzicami przyjechał do Hajnówki. Uczył się w Publicznej Szkole Powszechnej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum Ogólnokształcącym oraz Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Hajnówce. Wstępne kwalifikacje pedagogiczne uzyskał w Liceum Pedagogicznym w Białymstoku. Naukę kontynuował w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Olsztynie na kierunku biologicznym, następnie odbył studia na Wydziale Chemii i Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach.
 
  W 1950 roku rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Białowieży. Od 1960 roku, aż do odejścia w 1986 roku na emeryturę, był zastępcą dyrektora szkoły. W latach 1960-1993 kierował także Szkolnym Schroniskiem Wycieczkowym w Białowieży. Schronisko to uznawane było za jedno z najlepszych w Polsce. W dorocznych konkursach zajmowało I, II lub III miejsce, w końcu otrzymało Puchar Przechodni na stałe - za wzorowe prowadzenie oraz stworzenie ciepłej, rodzinnej i opiekuńczej atmosfery.
 
  Swoje zainteresowania turystyką starał się zaszczepić uczniom. Organizował turystykę wycieczkową, każdego roku prowadził młodzieżowe obozy wędrowne po szlakach w różnych częściach Polski. W 1959 roku uzyskał uprawnienia przewodnickie, oprowadzał wycieczki po Puszczy Białowieskiej i regionie – zaliczał się do najbardziej aktywnych i cenionych przewodników białowieskich. W tej roli został pięknie przedstawiony w książce George’a Bidwella pt. „Iris odkrywa Polskę” (Warszawa 1962).
 
  Przez kilka kadencji (w latach 1960-1964 oraz w roku 1978) pełnił funkcję prezesa Koła Przewodników PTTK w Białowieży. Za jego prezesowania przewodnicy otrzymali uprawnienia państwowe i pierwsze legitymacje przewodnickie. Zasiadał też w przewodnickiej komisji egzaminacyjnej.
 Władysławem Mukanowski
z Roman Jasiński podczas spotkania z przewodnikami PTTK (1976r.)
 
  Jako członek Zarządu Oddziału PTTK w Białowieży, aktywnie uczestniczył w jego pracach. Do 1990 roku był instruktorem krajoznawstwa regionu. Starał się sławić piękno przyrody Puszczy Białowieskiej, która oczarowała go już w czasie pierwszego spotkania z nią.
 
  Aktywnie angażował się w działalność społeczną. W 1976 roku został wybrany zastępcą przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Białowieży. Prowadził też koło filatelistyczne dla młodzieży. Był strażnikiem ochrony przyrody. Zasiadał w białowieskiej Gminnej Radzie Narodowej.
 
  Jest współautorem (z C. Okołowem) szkicu o dziejach przewodnictwa w Puszczy Białowieskiej, opublikowanego w wydawnictwie zbiorowym pt. „Przewodnictwo turystyczne w Polsce” (Warszawa - Kraków 1986).
 
  W czerwcu 2007 roku wraz z żoną Urszulą wyjechał z Białowieży do Borków Wielkich k. Biskupca.
 
  Za pracę społeczną w szkole i w środowisku był wyróżniany i nagradzany. Otrzymał: Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Złotą Odznakę zasłużonego w pracy PTTK wśród młodzieży, Złotą Odznakę Polskiego Związku Filatelistów, Złotą Odznakę PTTK, Brązową Odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”, Srebrną Odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”, Odznakę „Przyjaciel Dziecka” za pracę społeczną dla dobra dziecka, Srebrną Odznakę Honorową Ligi Ochrony Przyrody, Odznakę Strażnik Ochrony Przyrody, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złoty Krzyż Zasługi za pracę pedagogiczną, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania.  
 
  Zmarł po ciężkiej chorobie 10 listopada 2007 roku , pochowany został na cmentarzu w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie). (oprac. Piotr Bajko)

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda