Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z 2008 r. (Białowieża) 

Pomnik J.Pisłusdskiego
w Białowieży wyglądem nawiązujący do swojego poprzednika stojącego niegdyś przed cerkwią (2009r.)
wystawiony 2008r.
Pomniki Białowieży
Pomnik ten jest repliką pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, który został wystawiony w 1934 roku przed cerkwią w Białowieży,a następnie zniszczony w 1942 roku przez okupanta niemieckiego. Inicjatywa odbudowy pomnika i starania w tej sprawie należą do Oddziału Białostockiego Związku Piłsudczyków.

  Przedwojenny pomnik Marszałka nie mógł zostać odtworzony w pierwotnym miejscu, gdyż na nim wznosi się obecnie inny pomnik – upamiętniający masowe egzekucje przez powieszenie, dokonywane przez hitlerowców na mieszkańcach Białowieży i okolic. Nową lokalizację na terenie Parku Dyrekcyjnego, obok budynku byłej Dyrekcji Lasów Państwowych, zaakceptowała Rada Gminy i Wojewódzki Konserwator Zabytków.

  Odtworzony pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego jest wykonany z granitu polnego łupanego, uformowanego w kopiec (stożek) płasko zakończony, o wymiarach 3 x 2,40 m. Na frontowej ścianie kopca znajdują się, kolejno od góry: polski herb z wieży carskiego pałacu (jest on wyżłobiony w kamieniu), odlew popiersia Marszałka w brązie, odlew orła legionowego w brązie, płyta ze starego pomnika o długości 1,20 m, historyczny napis wyżłobiony w kamieniu: Józefowi / Piłsudskiemu / w hołdzie / Białowieża w roku 1934, współczesny napis wyżłobiony w płycie kamiennej koloru żółtego: Pomnik Marszałka / Józefa Piłsudskiego / zniszczony przez niemieckich / okupantów w 1942 r. / odtworzony staraniem / Związku Piłsudczyków 2008 r.

  Autorem projektu pomnika jest architekt Jerzy Łucki, natomiast generalnym wykonawcą – Janusz Tałuć.

  Uroczystość odsłonięcia odtworzonego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się 28 listopada 2008 roku.

  Aktu odsłonięcia dokonali: Zofia Chremplińska – dyrektor Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska, Wojciech Dzierzgowski – wicewojewoda podlaski, Anatol Wapa – dyrektor Departamentu Kultury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marian Pigan – dyrektor generalny Lasów Państwowych, w asyście: płk. Mariana Ząbka – prezesa Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków, Piotra Augustynowicza – prezesa Oddziału Związku Piłsudczyków w Białymstoku, Alberta Litwinowicza – wójta Gminy Białowieża, Ryszarda Ziemblickiego – dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży.

   Odśpiewane zostały pieśni legionowe w wykonaniu Chóru Leśników Białowieskich.

   Uroczystość zgromadziła około 300 osób.

    W dniu 11 maja 2009 roku przy pomniku odbyło się uroczyste posadzenie i  poświęcenie dwóch dębów .Jeden z nich otrzymał imię Adama Loreta - przedwojennego dyrektora Lasów Państwowych, drugi - Józefa Piłsudskiego. Oba wyrosły z żołędzi poświęconych przez papieża Benedykta XVI. (oprac. Piotr Bajko, zdjęcia pochodzą ze strony Urzędu Gminy Białowieża)

 

 


 

Galeria

Copyright © 2024 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej,
Agnieszka Aleksiejczuk, Tomasz Niechoda