Kino (Białowieża)


Obecna siedziba białowieskiego kina (2009r.)
pierwsze kino
w Białowieży
 podczas
I wojny światowej
w obecnym budynku od 1935r.

Pierwsze kino w Białowieży założyli Niemcy podczas I wojny światowej. Mieściło się ono w drewnianym garażu na terenie Parku Pałacowego. Informację taką podaje Wiktor Szymański w „Przewodniku po Puszczy Białowieskiej” (Wilno 1925). Z tego przybytku X Muzy korzystała głównie niemiecka wojskowa administracja Puszczy. Mieszkańcy Białowieży, którzy przed przyjściem Niemców w większości ewakuowali się w głąb Rosji, korzystać z kina – rzecz jasna –  nie mogli.

Drugie kino w Białowieży zostało założone już w kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Do życia powołała je w 1924 roku powstała rok wcześniej Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Kino mieściło się w nieistniejącym już budynku na terenie Parku Pałacowego, położonym w pobliżu Domu Marszałkowskiego. Dochody z kina przeznaczane były na własną działalność LOPP.

W 1935 roku kino zostało przeniesiono do nowo wybudowanego Domu Rezerwistów (obecnie – róg ulic Waszkiewicza i Sportowej). W gmachu tym funkcjonowało także podczas II wojny światowej (kierownikiem był w nim wówczas Mikołaj Wołkowycki) i w okresie powojennym (kierownicy: Teodor Sołoniewicz, Kazimierz Białobrodzki, Jan Szpakowicz, Lidia Wołkowycka). Sala kinowa wykorzystywana była również do wystawiania spektakli i inscenizacji teatralnych, imprez o charakterze rozrywkowym, akademii rocznicowych, a także różnych spotkań, narad i konferencji. itp.

Po zakończeniu wojny, kino wznowiło swą działalność w 1950 roku, otrzymując nazwę „Żubr”. Było wówczas pierwszym kinem wiejskim na Białostocczyźnie.

W sierpniu 1968 roku w kinie zainstalowano ekran panoramiczny, a w kwietniu 1978 roku ekran dźwiękowy oraz automat kurtynowy przy ekranie. W 1978 roku, we współpracy z miejscowym Oddziałem PTTK, w kinie wprowadzono pokazy filmów przyrodniczych i o tematyce białowieskiej dla zorganizowanych grup turystycznych. Pokazy te organizowane były przez kilka kolejnych sezonów.

Z początkiem 1981 roku kino zostało zamknięte ze względu na nie spełnianie przez cały budynek (mieściły się w nim także gminna biblioteka i świetlica) wymogów przeciwpożarowych. Generalną przebudowę i modernizację obiektu rozpoczęto w grudniu 1984 roku. Nowy obiekt oddano do użytku 10 marca 1991 roku. W tym samym dniu wznowiło funkcjonowanie również kino. Operatorem kina został Andrzej Siemieniuk. Kino nie posiadało już osobnego kierownictwa, podlegało bezpośrednio Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury.

Po remoncie kino dysponowało 156 wygodnymi miejscami. Filmy wyświetlano na dużym, panoramicznym ekranie o wymiarach 8 x 2,5 metra. Zapewniona była doskonała akustyka. W latach 2004-2006 roku dokonano gruntownej modernizacji projektorów filmowych, dzięki czemu uzyskano doskonałą jakość obrazu.

1 stycznia 2006 roku kino założyło swoją stronę internetową.

Niestety, z powodu stale zmniejszającej się liczby widzów, kino „Żubr” z dniem 1 września 2011 roku zawiesiło swą działalność. W okresie od marca 1991 do końca sierpnia 2011 roku skorzystało z jego usług ok. 60 tysięcy widzów.

Kino zachowuje wciąż aparaturę projekcyjną, która jest wykorzystywana do okazjonalnych pokazów filmów. W sali kinowej w dalszym ciągu organizowane są co jakiś czas inscenizacje teatralne, wieczornice, akademie, wynajmowana jest ona również przez organizatorow różnych spotkań, narad i konferencji. (Oprac. Piotr Bajko)

 


 

Galeria

Copyright © 2008 - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej, webmaster Stanisław Matlak